ekonomik mutfak,banyo dolapları,ihracat yapılır,mutfak,banyo,dolap
Anasayfaya git. Gül mutfak
Hoşgeldiniz giriş yapmak için tıklayın veya ücretsiz üye olun. Menum Sepetim Listem
Güvenli E-ticaret

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

a-KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("SÖZLEŞME"), GÜL MOBİLYA ("ŞİRKET") tarafından işletilen www.gulmobilya.com.tr ("SİTE") internet adresinde ürün alımı yapmak üzere ("ALICI") veya ürün satışı yapmak üzere ("SATICI") yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. KULLANICILAR, SİTE`ye üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin bütün hüküm ve kurallarını kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

b-ŞİRKET, 10 gün önceden SİTE Kullanıcılar`a email yoluyla haber vermek kaydıyla SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. SÖZLEŞME maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi KULLANICILAR`ın sorumluluğundadır. Bu SÖZLEŞME maddelerinde yapılacak değişikliklerden sonra SİTE’nin kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin kabul edilmesi anlamına gelir.


2- KULLANIM VE ÜYELİK ŞARTLARI

a-SİTE`de alım satım yapabilme yetkisi, sadece ŞİRKET ile hukuken bağlayıcı SÖZLEŞME`yi SİTE`ye üye olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR`da bulunmaktadir. SİTE’ye üye olmak için reşit olmak, ŞİRKET tarafından istenilen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak sunmak gerekir. Reşit olmayan kişiler hizmetlerden faydalanamaz.

 

3- ŞİRKETIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

a-SİTE, SATICI`ların ürünlerini sergiledikleri, ve ALICI`ların ürünlere belirtilen fiyat ve vadelerde vermek suretiyle satın almaya çalıştıkları bir sanal e-ticaret platformudur. ŞİRKET, SİTE aracılığı ile sadece bu platform yerinin yöneticisidir. ALICI ve SATICI arasındaki hiçbir işlemde, ŞİRKET`in ayrıca taraf olduğu özel anlaşmalar hariç, hukuki sorumluluğu yoktur.

b-ŞİRKET, KULLANICILAR’A herhangi bir teminat veya garanti vermez. SİTE`de yer alan kullanıcı yorumlar sistemi kullanıcıların görüşüne dayalı olarak çalışmaktadır. KULLANICI yorum sistemi KULLANICILAR tarafından yazılan ilgili alışverişe dair şahsi yorumlardır. ŞİRKET hiçbir şart altında kullanıcı referans bilgilerinin ALICI ve/veya SATICILAR tarafından kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi zararlardan dolayı sorumlu değildir.

c-ŞİRKET hiçbir şart altında gerçekleşen ticarete taraf değildir. ŞİRKET sergilenen ürünlere teklif veremez. Sergilenen ürünün kalitesi, güvenirliliği veya yasallığı konusunda ŞİRKET tarafından herhangi bir kontrol yapılmaz. Sergilenen ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu veya tamlığı ŞİRKET`i bağlamaz. ŞİRKET hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

d-Sergilenen ürünlerle ilgili her türlü sorumluluk KULLANICIYA aittir. ŞİRKET SİTE içerisinde sergilenen ürünlerle ilgili hiç bir yükümlülüğe sahip değildir. Her türlü yasal sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

5- ÜYENİN SORUMLULUKLARI

a-KULLANICI, ürününü sergilerken, teklif verirken, ürün satın alırken, kısacası bu sözleşmenin tariflediği sistemde yer alan tüm işlemleri gerçekleştirirken, iş bu sözleşmenin yanısıra, halen yürürlükte bulunan ilgili tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı, aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, ŞİRKET`i hiç bir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

b-KULLANICI SİTE`nin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı ŞİRKET`ten hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

ı-KULLANICILAR teklif verdikleri satış işlemini gerçekleştirmek zorundadır.

j-KULLANICILAR SİTE`de verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli veya kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda KULLANICILAR`ın üyeliği, ŞİRKET`in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Üyeliğin ŞİRKET tarafından sona erdirilmesi halinde KULLANICILAR SİTE hizmetlerinden yararlanamazlar.

k-SATICI ürününü gönderdiğini ispat etmekle yükümlüdür. SİTE gerekli durumlarda SATICI dan kargo fiş bilgilerini isteyebilir. Elden teslimat geçersizdir ve elden teslim edilen ürünler için SİTE SATICI ya ödeme yapmaz.


6- GİZLİLİK

a-ŞİRKET ve KULLANICILAR, KULLANICILAR’a ait şahsi bilgileri ancak SİTE gizlilik politikasına istinaden hertürlü bilgiyi 3 şahislara veremez.

7- TARAFLARIN BAĞIMSIZLIĞI

a-KULLANICI ve ŞİRKET, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Buna göre, bu SÖZLEŞME sonucunda bir işçi-işveren ilişkisi, ortaklık, veya herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı doğmaz.


8- FESİH

a-SİTE bu anlaşmayı tek taraflı olarak fesh etme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı KULLANICI hiçbir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahüt eder.

9- ANLAŞMAZLIKLAR

a-SİTE`de gerçekleşen işlemler ile ŞİRKET`in doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, KULLANICI, SİTE`deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET`i, temsilcilerini ve çalısanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı SİTE`ye üye olarak ve bu SÖZLEŞMEYİ onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.

11- KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

a-SİTE kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda ALICI dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. ALICI kredi kartı güvenliği için SİTE tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. SİTE hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik kriterlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir,yasal takip yaptırabilir.

 

 

 

Diğer Sayfalar

altbanner

Bu site, Gül Mobilya ® Gulmobilya Sistemi ile hazirlanmistir.

0,16 saniye.